Produkty

Fyzická ochrana vnitřních a vnějších prostor

 

 

Poskytujeme strážní a vrátní službu v objektech a areálech splečností, dle povahy a náročnosti s různými typy variant střežení uniformovanými strážnými, kteří zajišťují:

 

  • zamezení neoprávněného vstupu a výstupu osob a věcí do/z areálu
  • zadržení osob , které se neoprávněně v areálu nacházejí a jejich předání policii ČR
  • zadržení a odebrání věcí od osob jenž páchají trestnou činnost
  • kontrola oprávněnosti vstupu osob
  • kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel
  • kontrola a zajištění bezpečnosti v prostorech celého areálu s obchůzkovou činností
  • provedení prvotních a nezbytných opatření k zamezení zvětšení škodných následků

Strážní provádí výkon služby v uniformě s označením firmy, dále jsou vybaveni prostředky mírné ochrany, v případě potřeby střelnou zbraní nebo služebním psem. Veškerý průběh služby je evidován do služební dokumentace.

Více

—————

Doprovod při převozu finanční hotovsti

 

Doprovod při převozu finanční hotovosti do 300.000,-Kč je zajišťován jedním pracovníkem ostrahy.

Doprovod při převozu finanční hotovosti od 300.000,-Kč je zajišťován jedním pracovníkem ostrahy se střelnou zbraní.

Hodinová sazba za jednoho pracovníka ostrahy je 250,-Kč.

Jízda služebním vozem se účtuje 10,-Kč za ujetý kilometr 

Více

—————

Správa areálu

Zabezpečení provozního chodu areálů a objektů s údržbou a související činností.

sazba za provedené práce dle náročnosti, odbornosti s předběžnou osobní kalkulací

Více

—————

DPH

Ceny jsou bez DPH, které se účtují dle platného zákona.

 

Více

—————

Our products

Physical security of buildings

We offer patrol and gatekeeping services in private and public properties with guards wearing various uniforms based on the character and difficulty of the work required.

· Prevention of unauthorized access of persons and objects to and out of a property

· Detention of people without authorization and handing them over to the Police of The Czech Republic

· Detention of objects and people committing crimes

· Inspection of the rightfulness of the access of persons

· Inspection of the rightfulness of vehicle access

· Supervision and protection within your property, doing rounds

· Execution of necessary measures to prevent damage

 

The patrol wears a uniform with a company tag and they are equipped with tools of mild protection, if needed they also have a weapon and a guard dog. We keep evidence of all events that happen in the course of duty.

Více

—————

Security personnel during cash transport

Security personnel during cash transport

 

One trained person present when transporting cash up to 300 000 CZK.

One trained person with a weapon present when transporting cash over 300 000 CZK.

Hourly wage for one security worker is 250 CZK.

We charge 10 CZK/1 km when using our company car.

Více

—————

Building maintenance services

Building maintenance services

We will take care of the operation of your property as well as providing maintenance and other related services.

We charge money based on the difficulty and specialty required, we will provide the going rate.

VAT

Prices are not including VAT which is charged according to the law.

Více

—————Kontakt

Miroslav Stavjař

Brechtova 12 638 00 Brno https://securitystavjar.webnode.cz/kontakt/

nonstop +420 731 368 166 +420 777 715 022