Fyzická ochrana vnitřních a vnějších prostor

 

 

Poskytujeme strážní a vrátní službu v objektech a areálech splečností, dle povahy a náročnosti s různými typy variant střežení uniformovanými strážnými, kteří zajišťují:

 

  • zamezení neoprávněného vstupu a výstupu osob a věcí do/z areálu
  • zadržení osob , které se neoprávněně v areálu nacházejí a jejich předání policii ČR
  • zadržení a odebrání věcí od osob jenž páchají trestnou činnost
  • kontrola oprávněnosti vstupu osob
  • kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel
  • kontrola a zajištění bezpečnosti v prostorech celého areálu s obchůzkovou činností
  • provedení prvotních a nezbytných opatření k zamezení zvětšení škodných následků

Strážní provádí výkon služby v uniformě s označením firmy, dále jsou vybaveni prostředky mírné ochrany, v případě potřeby střelnou zbraní nebo služebním psem. Veškerý průběh služby je evidován do služební dokumentace.

Kontakt

Miroslav Stavjař

Brechtova 12 638 00 Brno https://securitystavjar.webnode.cz/kontakt/

nonstop +420 731 368 166 +420 777 715 022